Living Labs

De licht en binnenklimaat concepten, ontwikkeld in een laboratorium omgeving, worden getoetst gevalideerd en geïmplementeerd in real life living lab omgevingen. Onder real life kantoor omstandigheden zullen eerst de concepten voor een dynamisch binnenklimaat worden gevalideerd op twee locaties: Kantoor Kropman, en  Qeske Community. Op basis van deze uitgebreide monitoringsstudie zal een toolbox worden ontwikkeld om uiteindelijk te komen tot een dynamisch office system dat algemeen inzetbaar zal zijn. Vervolgens zal op grotere schaal twee van de vier gevalideerde concepten worden getest op de locatie Atlas gebouw van TU/e.  Het resultaat levert de bouwfysische en installatietechnische eisen om te komen tot een optimaal, gezond en acceptabel binnenklimaat. Tevens zal in dit project het energiebesparingspotentieel in de praktijk worden aangetoond.