Almende

Almende richt zich op onderzoek en ontwikkeling van slimme ICT-systemen met gedistribueerde intelligentie op basis van multi-agent software. De ICT-oplossingen van Almende zijn in staat om, top-down maar vooral ook bottom-up, de organisatie, coördinatie en optimalisatie van netwerken van processen, mensen en apparaten te realiseren. Motivering deelname aan het project: Zowel energie als gezondheid en welzijn nemen een voorname plaats in het onderzoek dat Almende uitvoert. De door Almende ontwikkelde demonstratiesystemen en prototypes worden door spin-offs van Almende vercommercialiseerd in verschillende markten. Op energiegebied hoopt Almende in de komende twee jaar drie nieuwe spin-offs op het gebied van energie te realiseren, waarvan één zich concentreert op het beter begrijpen en voorspellen van de energy demand side. Beschikbare kennis, expertise, ervaring en middelen: Expertise in zelf-lerende hybride agentnetwerken die in staat zijn tot intelligent energiemanagement op verschillende aggregatieniveaus. 

Rol in dit project

Almende speelt een rol in de ontwikkeling van een ICT platform voor aansturing van verlichting en klimatisering voor kantoren en experimentele opstelling in living lab omgevingen. Veelbelovende concepten en technologieën worden door Almende doorontwikkeld tot diensten en producten voor de gebouwen-energiemanagement-markt  

Relevante andere projecten

Relevante andere projecten waar Almende aan werkt zijn: 

  • Adapt4ee (EU, FP7 project), multi-agent simulatie omgeving die een architect in staat stelt een indruk te krijgen van de energie-efficiëntie en comfort van zijn ontwerp in specifieke gebruikscontexten en seizoens- en weersomstandigheden.  
  • INERTIA (EU, FP7 project), zelforganiserende multi-agent systemen die (duurzame) energie vraag, productie en aanbod van home appliances afstemmen op huis, buurt, wijk en district niveau.  
  • SEAM4US (EU, FP7 project), agent systemen die op een gecoördineerde manier het energieverbruik in het metronetwerk van Barcelona minimaliseren, rekening houdend met de passagiersstromen gedurende de dag, de week en de dagelijkse en seizoenweersomstandigheden.
  • MOEEBIUS (EU, H2020 project), agent-gebaseerde modules die beslissingsondersteuning bieden t.a.v. welke renovaties van gebouwen tot op blok niveau leiden tot optimalisatie van gebouw energie comfort performance.  – NWO Smart Energy Systems  – TKI S2SG SG (b2b & b2c) BEMS  – TKI OPSCHALER