Huygen Installatie Adviseurs

Huygen is een een Ingenieurs – en Adviesbureau gespecialiseerd in technische gebouwinstallaties en bouwfysica. De activiteiten richten zich op gebouwgebonden werktuigbouwkundige-, regeltechnische-, transport-, elektrotechnische-, communicatie- (spraak, data en beeld) en beveiligingsinstallaties (o.a. brandmelding en sprinkler). Proces-gebonden utilitaire installaties voor industrie- en onderzoekomgeving behoren tevens tot ons activiteitenpakket.
Naast ingenieurs – en adviesdiensten verricht Huygen ook onderzoek. Momenteel werken zij met (inter)nationale partners, aan grote Europese en nationale onderzoeken die onder andere gaan over terugdringing energieverbruik / CO2-uitstoot, gezondheid en binnenklimaat en doorontwikkeling van BIM.

Rol in dit project

Huygen zal in dit onderzoek gebruiksprofielen, data acquisitie methodes, KPI’s, met inbreng van kennis uit de TKI TRECO projecten inventariseren en samenstellen. Ook draagt Huygen bij vanuit H2020 MOBISTYLE t.a.v. een interactieve ICT gerelateerde informatievoorziening op het gebied van energie, IEQ en persoonlijke gezondheid. De ontwikkelde kennis wordt gebruikt om ideeën om te zetten in echte toepasbare energievoorzieningsconcepten voor kantoren in combinatie met nieuwe exploitatie modellen. 

Relevante andere projecten

Relevante andere projecten waar Huygen aan werkt zijn: 

  • TRECO-Home (TKI-EnerGO): Inzichtelijk maken van het werkelijke energiegebruik in woningen. 
  • TRECO-Office (TKI-EnerGO): Inzichtelijk maken van het werkelijke energiegebruik in kantoorgebouwen.  
  • H2020 MOBISTYLE: MOtivating end-users Behavioral change by combined ICT based modular Information on energy use, indoor environment, health and lifestyle. Hierin worden modulaire informatiediensten ontwikkeld vanuit big data (zowel energie, binnenmilieu als gezondheid). Deze methodiek zal in dit project worden toegepast