Isso

ISSO, het kennisinstituut voor de installatietechniek verzorgt in het project de valorisatie van de methodiek, inbreng van de kennis van nationale en Europese (EPBD) normen die betrekking hebben op dit onderwerp en zorgt voor draagvlak van de methodiek bij andere initiatieven met dit onderwerp. 

  • Valorisatie: De methodiek zal door ISSO worden uitgegeven als richtlijn en als aanvulling op andere reeds bestaande ISSO-publicaties. Hiervoor is het noodzakelijk om gedurende het project voldoende draagvlak te creëren bij de vraag- en aanbodkant van Energie-advisering. Ook andere stakeholders dienen betrokken te worden in het proces. Een klankbordgroep met deze stakeholders is noodzakelijk om de methodiek algemeen geaccepteerd te krijgen. Er kan worden aangesloten bij de in het project genoemde klankbordgroep, deze zal wel evenwichtig moeten worden samengesteld.   
  • Inbreng van kennis van nationale en Europese (EPBD-)normen. ISSO is betrokken als trekker en expert van de EPBD-normen, die in Europa zijn ontwikkeld en op dit moment geïmplementeerd worden in de lidstaten van de EU. In Nederland speelt ISSO ook een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Energieprestatienormen, Energie labeling van gebouwen, Opleverprotocollen en maatwerkadvisering. Tevens levert ISSO het voorzitterschap van de normcommissie Ventilatie, die op dit moment bezig met de ontwikkeling van een nieuwe bepalingsmethode voor ventilatie en thermisch comfort (door lucht) in gebouwen. De kennis die in voornoemde trajecten is opgedaan wordt ingebracht in dit project. 
  • ISSO is betrokken bij diverse initiatieven zoals het Energieprestatie maatwerkadvies, de Energieprestatie garantie en de Energieprestatiekeur e.d. Op termijn als de methodiek gereed is moeten al deze voornoemde initiatieven voor kantoren aansluiten. Hiernaast zal dan nagegaan moeten worden of er voor andere utilitaire gebouwfunctie een soortgelijke methodiek ontwikkeld kan worden.