Kropman Installatietechniek

Kropman  is een installatiebedrijf, met 11 vestigingen, 800 werknemers en werkt in de markten gezondheidszorg, utiliteit en industrie. Kropman richt zich op ontwerp, realisatie en beheer van alle 

5 technische installaties in gebouwen. Het heeft zich ontwikkeld naar systemintegrator, die ook het technische en (energie)beheer van gebouwen verzorgd. De eigen R&D ICT afdeling, heeft een GBS gebouw beheersysteem platform ontwikkeld: InsiteView (www.insiteview.nl). Kropman werkt intensief samen met universiteiten en hogescholen. De projectleider Ir. J.A..J van der Velden is Landelijk Manager Gebouwautomatisering, bestuurslid Nederlandse Branche vereniging Gebouwautomatisering en lid expert groep Gebouwautomatisering en Beheer TVVL. Motivering deelname: De actieve rol bij technologische innovatie is altijd een argument geweest voor opdrachtgevers om voor Kropman te kiezen. Het onderzoeksproject is belangrijk in de strategie voor markt- en productontwikkeling op het gebied van gebouwbeheer en dienstverlening. Belangrijk is om altijd de gebruiker centraal te stellen en de techniek ondersteunend. Automatische adaptiviteit, persoonlijke instelbaarheid, (mobile) user-interface, geïntegreerde licht-klimaat-oplossing is belangrijk voor onze toekomstige klanten om comfort met energiereductie te kunnen realiseren.

Rol in dit project

Kropman Installatietechniek onderzoekt nieuwe mogelijkheden voor producten en diensten op het gebied van efficiënter energie- en flexibiliteit in gebruik en beheer in de gebouwde omgeving. Kropman brengt haar kennis en kunde in op gebied van (dynamische) verlichting- en klimaatinstallaties, de regeling en besturing van dit soort systemen en een platform om deze systemen softwarematig te kunnen koppelen, besturen en visualiseren. De kennis vanuit projecten UCER. Kropman zal de resultaten van dit onderzoek testen in haar kantoor te Breda en deze daarna als oplossing verder ontwikkelen en vermarkten.

Relevante andere projecten

Relevante andere projecten waar Kropman Installatietechniek aan werkt zijn: 

  • TKI EnerGo UCER (tot eind 2014): UM, TU Delft, TU/e, TNO Bouw, NXP, VABI – TKI S2SG SG-BEMS: TU/e, CWI, Almende 
  • NWO Smart Energy Systems: TU/e, Almende 
  • KIC InnoEnergy PRCL: TU/e, Provincie Noord Brabant 
  • RAAK-PRO project Installaties2020, met 13 partners o.m. TU/e, TU Delft en Haagse Hogeschool.