Philips Lighting

Philips Lighting is een wereldwijde marktleider met veel ervaring en expertise in de ontwikkeling van slimme en context adaptieve (LED) lichtsystemen die mensen in staat stellen om goed te zien, maar daarnaast ook nog positieve effecten hebben op het welzijn, functioneren en de gezondheid van mensen, zowel thuis als in organisaties. Om deze lichtsystemen in te zetten voor welzijnsverbeteringen en ziektepreventie, zowel in het algemeen als op de werkvloer, is het van groot belang dat er gezonde leefregels ontwikkeld worden ten aanzien van veranderingen/aanpassingen van het lichtaanbod in de (werk)omgeving. Dit project helpt deze leefregels verder te ontwikkelen, en zal de waarde van deze leefregels in kaart brengen door middel van (simulatie) modellen en veldexperimenten. Philips Lighting zal actief betrokken zijn bij dit project door met kennis en (ook eigen) middelen het onderzoek te ondersteunen, bijvoorbeeld bij de scenario ontwikkeling, maar vooral  door een reeks prototypes van een speciale luminaire te ontwikkelen die dit onderzoek mogelijk zullen maken. Ook zal Philips Lighting onderzoeken wat er nodig is om de resultaten van dit project te vertalen in een concept met reële marktkansen.