Technische Universiteit Eindhoven – TU/ e

TU/e is een internationale universiteit gespecialiseerd in engineering science en technologie. Zij hecht grote waarde aan kennisontwikkeling, disseminatie en valorisatie en leidt een aantal prominente onderzoeksscholen en wetenschappelijke instituten, waaronder het Intelligent Lighting Institute (ILI), een interdisciplinair instituut gericht op innovatie in intelligente lichtoplossingen met oog voor zowel de technologische uitdagingen als de implicaties voor gebruikers. Binnen dit TKI consortium zijn namens TU/e drie vooraanstaande leerstoelen verenigd: Vakgroep Human Technology Interaction, leerstoel licht- en omgevingspsychologie (prof. Yvonne de 

Kort) die zich concentreert zich op de effecten van lichtbeeld en lichtblootstelling op gezondheid &welzijn. Daarnaast van de vakgroep Building Physics & Services, de leerstoel installatietechnologie (prof. Wim Zeiler) met expertise rond thermisch comfort, regeltechniek, installatieconcepten, energie-efficiëntie, en smart-grid bestendigheid en bijdragen van gebouwen, en de leerstoel gebouw verlichting (prof Alexander Rosemann) met expertise in verlichtingsplannen en simulaties. Eén van TU/e’s grootschalige living labs (het nieuwe hoofdgebouw Atlas) is specifiek ingericht ter ontwikkeling en validatie van kennis die bijdraagt aan een gezonde, comfortabele, en bovendien energie-efficiënte gebouwde omgeving. 

Rol in dit project

TU/e kan bijdragen aan dit project door de effecten van dynamische lichtblootstelling in het veld te onderzoeken, in interactie met klimatologische manipulaties en fluctuaties die niet eerder op enige schaal van betekenis zijn onderzocht, naast  het inzichtelijk maken van het energiebesparingspotentieel van dynamische klimaatbeheersing. 

Andere relevante projecten

Relevante andere projecten waar TU/e aan werkt zijn: 

  • STW partnership OptiLight (TU/e-B, TU/e-HTI, TU/e-E, Philips, Kropman) 
  • EuroStars partnership PILCS (TU/e, Motomuto, Lighten) – PPP partnership IMPULS I en II 

flagship Lighting (TU/e, Philips Lighting) – PPP partnership Data Science (TU/e, Philips Lighting) 

  • TKI S2SG SG-BEMS: Kropman, TU/e Elektrotechniek, CWI, Almende – TU/e Impuls Smart Energy Systems: BAM Techniek, WOI, PIT 
  • RAAK-PRO project Installaties 2020: o.m. TU Delft, HHS, TBI Croon W&D 
  • STW Perspectief Smart Energy Management and Services in Buildings and Grids: TU/e Elektrotechniek, TU Delft, CWI, DHV Royal Haskoning, BAM Techniek 
  • KIC InnoEnergy PCRL: TU/e Elektrotechniek, Kropman, Provincie Noord Brabant 
  • EuroTech: DTU Lynby, TUM München, EPFL Lausanne 
  • EBC IEA Annex 67 Energy Flexible Buildings