Universiteit Maastricht – UM

De Universiteit Maastricht, vakgroep Humane biologie en Bewegingswetenschappen, heeft een grote reputatie opgebouwd op de effecten van omgevingsfactoren (voeding, inspanning en binnenklimaat) en gezondheid. De onderzoeksgroep thermoregulatie en energiemetabolisme, geleid door Wouter van Marken Lichtenbelt, richt zich met name op energietechnologie, thermoregulatie en comfort van de mens. Naast het fundamentele onderzoek werkt de onderzoeksgroep aan het vertalen en modelleren van deze basale kennis voor de dagelijkse (gebouwde) leefomgeving.  Baanbrekende resultaten van deze interdisciplinaire aanpak zijn: de publicatie in 2009 in the New England Journal of Medicine, naar aanleiding van de ontdekking van functioneel bruin vet weefsel bij de mens in relatie tot omgevingstemperatuur, de publicatie in 2015 in Nature Climate Change over het energiegebruik in gebouwen en de verschillen in thermische behoeftes tussen subpopulaties (jongeren vs. ouderen, mannen vs. vrouwen, etc.) en de publicatie in 2016 in Nature Medicine over het positieve effect van het verlagen van de omgevingstemperatuur op de insulinegevoeligheid in Type 2 diabetespatiënten.  

Relevante andere projecten  

Relevante andere projecten waar Universiteit Maastricht aan werkt zijn: 

  • EOS-LT INTEWON (RUG, UM, TU/e, Cauberg-Huygen, de Haas & Partners) 
  • TKI EnerGo UCER (UM, TU Delft, TU/e, TNO Bouw, Priva, NXP, VABI, Kropman) 
  • STW-partnership LEDTHER (Philips, UM) – TKI EnerGo TRECO (HIA, Zuyd Hogeschool, UM, VAC Thuistechnologie BV, De Twee Snoeken, Heijmans Vastgoed BV, Stichting Smart Homes) 
  • EU Horizon 2020 Mobistyle (HIA, DEMO Consultants, UM, University Ljubljana, Aalborg University, Polito, Holonix, Highskills, Tauron, Whirlpool) 
  • EU Horizon 2020 MPC-GT (UGent, Climate Futures, DTU, Energoklastr, KU Leuven, Lemon Consult, REHVA, studiebureau Boydens Raymond, UM, Unopor, Viessmann)