Zuyd Hogeschool

lectoraat Smart Devices

Het praktijkgericht onderzoek binnen het lectoraat Smart Devices richt zich op het ontwerp, de ontwikkeling en de implementatie van (nieuwe) devices en applicaties binnen de context van gezond leven en ouder worden met specifieke aandacht voor gezond bewegen. Een van de programmalijnen is de (door)ontwikkeling, validatie en valorisatie van slimme draagbare biosensoren in samenwerking met bedrijven, medische professionals en studenten. Speciale aandacht wordt gegeven aan het tegelijkertijd meten, analyseren en interpreteren van meerdere biosignalen gemeten aan het lichaam, om zo een zinvolle terugkoppeling te kunnen geven aan de gebruiker. De aanvullende metingen van de directe omgeving zoals licht en temperatuur passen in de ambitie om een bijdrage te leveren aan gezond zijn en blijven van mensen en meer specifiek patiënten. Zuyd Hogeschool in samenwerking met de ondernemers-community “Qeske” biedt een living lab aan waarin het binnenklimaat gevarieerd en gemeten kan worden, levert een bijdrage aan de selectie van monitoring instrumenten en kan waar relevante sensoren aanpassen en/of verbeteren in samenwerking met studenten.