Aanpak

DYNKA richt zich op de vraag in welke mate de interactie van LED licht en omgevingstemperatuur het energiegebruik voor verwarming of koeling gunstig zal beïnvloeden en hoe dit vertaald kan worden in concrete installatieconcepten voor innovatieve dynamic office systems. De projectaanpak richt zich op twee aspecten: het verbeteren van de gezondheid en welzijn en het verminderen van het energiegebruik. Doelstelling van DYNKA is het realiseren een optimaal dynamisch binnenklimaat in kantoren dooreen combinatie van dynamisch licht en dynamische binnentemperatuur over de dag die zorgt voor een gezonde kantooromgeving en daarmee tevens een energiebesparing realiseert van tenminste 15 % ten opzichte van een traditioneel geklimatiseerd kantoor. DYNKA draagt bij aan Programmalijn 5a (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten door de ontwikkeling van een volstrekt nieuwe en innovatieve manier van dynamische kantoor klimatisering gebaseerd op de interactie van licht en temperatuur.  Voor ons onderzoek gaan wij als volgt te werk: 

Dynamische licht- en temperatuurcondities

We onderzoeken de afstemming van dynamische licht- en temperatuurcondities op de individuele gebruiker voor de praktische toepassing in een kantooromgeving. Hiervoor ontwikkelen we scenario’s die leiden tot de randvoorwaarden voor een dynamische kantoor omgeving. 

Real life living lab

We implementeren, toetsen en valideren een dynamisch binnenklimaat in real life living lab omstandigheden. De concepten valideren we op twee locaties. Hieruit ontwikkelen we een toolbox voor een dynamisch kantoor systeem. Op grote schaal testen we dan twee concepten in het Atlas gebouw van TU/e. Dit levert de specifieke bouwfysische en installatietechnische eisen op en hiermee wordt het besparingspotentieel in de praktijk aangetoond.  

Besparings- en marktpotentieel

Als derde stap bepalen we het besparings- en marktpotentieel en voorstel voor standaardisatie. Het thermofysiologisch model hUMan wordt aangepast aan de dynamische binnenklimaatfactoren en afgestemd met gebouwmodellen om de potentiele besparingen te kunnen voorspellen. Uit de praktijktesten bepalen we het besparingspotentieel. Daarna stellen we een scenario op voor productontwikkeling en een opzet voor de standaardisatie van een dynamisch kantoorklimaat. 

ICT platform

De laatste stap is het ontwikkelen van een ICT-platform voor aansturing van licht, klimatisering en een set geïntegreerde lichtarmaturen.