Doel

Hoe verbeter je de gezondheid en het welzijn van medewerkers en verminder je tegelijkertijd het energieverbruik? Met DYNKA richten wij ons op beide aspecten. 

DYNKA staat voor DYNamisch licht en binnenklimaat voor KAntoren. Tijdens dit project vragen we ons af wat de invloed is van de combinatie van LED licht met omgevingstemperatuur op energieverbruik voor verwarming of koeling. Ook bekijken we in welke mate dit invloed heeft op gezondheid. Hierbij kijken we dan naar alertheid, slaap waak ritme, comfort, metabolisme & temperatuur perceptie Vervolgens vertalen we dit concreet naar installatieconcepten voor innovatieve dynamische kantoor systemen.

Binnenklimaat

Met DYNKA willen we een optimaal dynamisch binnenklimaat realiseren. Dit doen we door een combinatie van dynamisch licht & dynamische binnentemperatuur. We willen zorgen voor een gezonde kantooromgeving, waarbij we kijken naar alertheid, slaap waak ritme, comfort, metabolisme, temperatuur & perceptie. Daarnaast heeft het project DYNKA ook de ambitie om een energiebesparing te realiseren van tenminste 15% ten opzichte van een traditioneel geklimatiseerd kantoor. DYNKA draagt bij aan Programmalijn 5a (Zelflerende) intelligente energieregelsystemen en –diensten door de ontwikkeling van een volstrekt nieuwe en innovatieve manier van dynamische kantoor klimatisering gebaseerd op de interactie van licht en temperatuur.