Resultaat

De projectaanpak richt zich op twee aspecten: het verbeteren van de gezondheid en welzijn en het verminderen van het energiegebruik. Doelstelling van DYNKA is het realiseren een optimaal dynamisch binnenklimaat in kantoren dooreen combinatie van dynamisch licht en dynamische binnentemperatuur over de dag die zorgt voor een gezonde kantooromgeving en daarmee tevens een energiebesparing realiseert van tenminste 15 % ten opzichte van een traditioneel geklimatiseerd kantoor.

DYNKA levert hiervoor onder meer de volgende resultaten op: 

 • Drie scenario’s (profielen) als randvoorwaarde voor een dynamic office omgeving 
 • Drie basis installatieconcepten voor kantoren om deze profielen te kunnen realiseren 
 • Een ICT-platform voor aansturing licht en klimatisering 
 • Een set geïntegreerde lichtarmaturen die geoptimaliseerd zijn voor een dynamic office omgeving  
 • De toetsing en validatie van het dynamische klimaatconcept in twee RLLL situaties. 
 • Een toolbox voor het ontwerpen van een dynamisch licht en temperatuur office system. 
 • Een uitgebreide toetsing en monitoring van het dynamische klimaatconcept in een praktijkproject 
 • Bouwfysische en installatietechnische eisen voor een optimaal gezond en productief binnenklimaat
 • Een aangepast hUMan model voor de voorspelling van effecten van het dynamisch binnenklimaat 
 • Een definitieve bepaling van het besparings- en toepassingspotentieel 
 • Een scenario voor verder productontwikkeling voor een dynamisch office system 
 • Een opzet voor verdere standaardisatie van een dynamisch kantoorklimaat als ISSO publicatie